United Growth

• Vrijblijvend

Privacy statement

Inleiding

United Growth en United Admin nemen jouw privacy zeer serieus en zullen informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met privacy@United Growth.nl.

Wie is United Growth?​

United Growth is de besloten vennootschap United Growth B.V., kantoorhoudende te Zoetermeer, Willem Dreeslaan 406, 2729 NK, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76577945.

United Admin is de besloten vennootschap United Admin B.V., kantoorhoudende te Zoetermeer, Willem Dreeslaan 406, 2729 NK,, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76578348.

Dit privacy statement is van toepassing op United Growth en United Admin, in vervolg te noemen United Growth.

Wanneer United Growth jouw persoonsgegevens verwerkt, is United Growth de verwerkingsverantwoordelijk.

Hoe gebruikt United Growth jouw gegevens?​

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor United Growth persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens United Growth voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door United Growth worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie

Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Facturatie

Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Beheer van bestellingen

Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Inhoud van de klacht, KvK-nummer, Klantnummer

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Afhandelen klachten over het product

Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Inhoud van de klacht, KvK-nummer, Klantnummer

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Afhandelen klachten over de dienst

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: CRM

Gegevens: Naam, Gebruikersnaam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Social media account, Telefoonnummer

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde: Nieuwsbrief

Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Interesse in een product, Social media account

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn: maximaal 2 jaar

 

Doeleinde: Social media marketing

Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Interesse in een product, Social media account

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn: maximaal 2 jaar

Website

Doeleinde: Website analytics

Gegevens: Surfgedrag, Locatie

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn: maximaal 2 jaar

 

Doeleinde: A/B testing

Gegevens: Surfgedrag, Locatie

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn: maximaal 2 jaar

 

Doeleinde: Account aanbieden

Gegevens: Naam, E-mailadres, Inhoud van het bericht

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews

Gegevens: Naam, E-mailadres, Inhoud van het bericht

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Chatfunctie

Gegevens: Naam, E-mailadres, Inhoud van het bericht

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde: Identiteitsverificatie

Gegevens: Telefoonnummer, Financiële middelen, Schulden, Uitgaven, Solvabiliteit, Leningen, Hypotheken, Financiële transacties, Beroepsactiviteiten, Overeenkomsten en schikkingen, IBAN, Naam, Adres

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Beveiliging van gegevens

Gegevens: Telefoonnummer, Financiële middelen, Schulden, Uitgaven, Solvabiliteit, Leningen, Hypotheken, Financiële transacties, Beroepsactiviteiten, Overeenkomsten en schikkingen, IBAN, Naam, Adres

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Credit check

Gegevens: Telefoonnummer, Financiële middelen, Schulden, Uitgaven, Solvabiliteit, Leningen, Hypotheken, Financiële transacties, Beroepsactiviteiten, Overeenkomsten en schikkingen, IBAN, Naam, Adres

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgt United Growth jouw persoonsgegevens?​

United Growth heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat United Growth gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: Persoonlijke adviseurs van beide partijen.

 

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij United Growth  over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij United Growth. Je kunt verzoeken dat United Growth je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om United Growth te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van United Growth of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van United Growth te verkrijgen. United Growth zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat United Growth je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door United Growth

Een verzoek kan verstuurd worden naar privacy@United Growth.nl. United Growth zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat United Growth een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien United Growth je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en United Growth

Het kan zijn dat United Growth verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt United Growth ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van United Growth worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van United Growth worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop United Growth je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar privacy@United Growth.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop United Growth jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar privacy@United Growth.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.